Żywienie w ochronie zdrowia i środowiska – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Skip to main content
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Żywienie w ochronie zdrowia i środowiska

Zakończenie I tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie II tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie III tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie przedłużonej tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie V Tury Rejestracji
dni
h
min
s
Do konferencji pozostało
dni
h
min
s

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe dla naukowców, doktorantów, studentów, pracowników oraz pasjonatów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wystąpienia ustne
• publikacja artykułów
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia
• uczestnictwo w formie zdalnej

Według danych WHO podsumowujących rok 2020 na całym świecie 39 milionów dzieci w wieku poniżej 5 lat miało nadwagę lub zdiagnozowano u nich otyłość. Statystyki te zmuszają do refleksji nad zagadnieniami związanymi m.in. z odpowiednią ilością, pochodzeniem, jak również procesami produkcji i przetwarzania spożywanej przez nas i nasze dzieci żywności. Błędnie dobrany plan żywieniowy lub jego brak jest ważnym czynnikiem w procesie rozwoju chorób cywilizacyjnych tj. nadciśnienia czy chorób serca, które obecnie są przyczyną znacznego procentu wszystkich zgonów na świecie. Jak w codziennym życiu możemy skutecznie wpłynąć na te statystyki? Czym kierować się przy wyborze przetworzonych produktów spożywczych? Jak udoskonalić technologię produkcji żywności, aby uzyskać artykuły spożywcze najwyższej jakości? 

Produkcja artykułów spożywczych stanowi jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin przemysłu, coraz silniej oddziaływując na środowisko naturalne naszej planety. Wraz ze wzrostem wiedzy konsumentów zaczęto dostrzegać wady intensywnej uprawy, produkcji i przetwarzania żywności. Przyczyniło się to do zwiększenia naszej świadomości ekologicznej. Współcześnie nabywca produktów spożywczych chce mieć gwarancję, że produkt, który kupuje nie wpływa negatywnie na ekosystem planety. Jak zatem znaleźć równowagę pomiędzy wzrostem potrzeb żywieniowych a ochroną środowiska? Jakie rozwiązania powinni wdrożyć producenci? Czy systemy prawne odpowiednio regulują powyższe zagadnienia? Zachęcamy do włączenia się do dyskusji na te i inne nurtujące nas tematy oraz zastanowienia się nad długofalowym planem dla dobra naszego i naszej planety. 

Zagadnienia tematyczne:

– dietetyka i żywienie na wszystkich etapach życia człowieka

– mikrobiologia i biologicznie czynne składniki w żywności

– żywność o specjalnym przeznaczeniu (np. jadalne szczepionki, żywność medyczna, suplementy diety)

– choroby cywilizacyjne związane z niewłaściwym odżywianiem

– metody analizy jakości i bezpieczeństwa żywności

– systemy produkcji, obróbki, przechowywania, pakowania, transportu i dystrybucji żywności (technologie i rozwiązania na skalę lokalną i przemysłową)

– zrównoważone gospodarowanie żywnością (ograniczenie strat i marnowania żywności)

– wpływ procesów technologicznych na środowisko naturalne

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów i pracowników naukowych, a także osób zainteresowanych tematyką prawidłowego odżywiania, przetwarzania, jak i produkcją żywności.

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim uczestnikom, Gościom Honorowym i członkom Komitetu Naukowego możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji. 

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Tytuł wystąpienia:

Żywność jako źródło związków fenolowych oraz ich znaczenie w diecie człowieka

dr hab. Joanna Klepacka, prof. UWM Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tytuł wystąpienia:

Rewolucja na talerzach: czy owady jadalne mają szansę zagościć na stałe w naszej diecie?

dr hab. inż. Przemysław Kowalczewski Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Tytuł wystąpienia:

Żywienie człowieka w praktyce promocji i ochrony zdrowia

prof. dr hab. inż. Monika Bronkowska Instytut Nauk o Zdrowiu - Collegium Salutis Humanae, Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. inż. Monika BronkowskaInstytut Nauk o Zdrowiu - Collegium Salutis Humanae, Uniwersytet Opolskidr hab. Joanna Klepacka, prof. UWMWydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr hab. Przemysław KowalczewskiKatedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr n. farm. Agnieszka Marzec, prof. UMZakład Edukacji Dietetycznej i Żywieniowej, Katedra Dietetyki i Bioanalityki, Wydział Biomedyczny, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr inż. Jarosław KliksKatedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii, Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia, Uniwersytet Zielonogórski

Termin
Opis
19 grudnia 2023 r.
Zamknięcie I tury rejestracji
18 stycznia 2024 r.
Zamknięcie II tury rejestracji
8 lutego 2024 r.
Zamknięcie III tury rejestracji
14 lutego 2024 r.
Zamknięcie przedłużonej rejestracji
15 lutego 2024 r.
Termin zgłoszenia streszczeń wystąpień
22 lutego 2024 r.
Termin wydarzenia
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Żywienie w ochronie zdrowia i środowiska"
4 marca 2024 r.
Nadsyłanie rozdziałów
Nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
20 września 2024 r.
Wydanie monografii
Wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 4 marca 2024 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
19 grudnia 2023 r. - Zamknięcie I tury rejestracji
18 stycznia 2024 r. - Zamknięcie II tury rejestracji
8 lutego 2024 r. - Zamknięcie III tury rejestracji
14 lutego 2024 r. - Zamknięcie przedłużonej rejestracji
15 lutego 2024 r. - Termin zgłoszenia streszczeń wystąpień
22 lutego 2024 r. - Termin wydarzenia
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Żywienie w ochronie zdrowia i środowiska"
4 marca 2024 r. - Nadsyłanie rozdziałów
Nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
20 września 2024 r. - Wydanie monografii
Wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 4 marca 2024 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Termin rejestracji
Opłata za udział*
Publikacja rozdziału w monografii*
do 19.12.2023 r.
399 zł**
+399 zł***
20.12.2023 r. – 18.01.2024 r.
449 zł**
+399 zł***
19.01.2024 r. – 14.02.2024 r.
499 zł**
+399 zł***

*opłatę rejestracyjną oraz za rozdział w monografii należy uiścić w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji uczestnictwa w Konferencji, jednak nie później niż 14 dni przed wydarzeniem. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji.
**opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
***opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 399 zł.

Uczestnictwo w Konferencji obejmuje
Udział bierny
Udział czynny
Udział w obradach Konferencji
Certyfikat uczestnictwa w Konferencji
Prezentację zgłoszonego tytułu
Dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tytułu
Materiały konferencyjne (książka z numerem ISBN)

Dane do wpłat

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin

NIP 946-26-49-975

Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307

Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:

– uczestnictwa bierne/czynne – zywienie4 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału –zywienie4 udział+rozdział Imię i nazwisko

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu.

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych (tj. nazwa, adres oraz NIP) na adres w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności.
Faktury są wystawiane wyłącznie na mailową prośbę uczestnika. Tylko tak dokonane zgłoszenie powoduje przesłanie faktury drogą elektroniczną. W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

Wystąpienia ustne

Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf” do dnia 20 lutego 2024 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „Nazwisko i Imię, zywienie4, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Czas wystąpienia: 15 min.

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:

• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 15 lutego 2024 r.,

• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,

• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,

• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,

• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?

– należy opisać zakres tematyczny opracowania,

– wymienić główne metody użyte w opracowaniu,

– wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,

– podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne,

• wystąpienia ustne mogą mieć maksymalnie 3 autorów (istnieje możliwość odstępstwa, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego na adres i uzyskaniu jednoznacznej zgody Komitetu Organizacyjnego).

Informacje ogólne

W ramach uczestnictwa w wydarzeniu proponujemy Państwu możliwość opublikowania swoich prac naukowych w formie rozdziału w monografii naukowej (po publikacji prace będą dostępne w formie open access). Wydane monografie, spełniają kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także są satysfakcjonującym sposobem przedstawienia swojej wiedzy.

Wydawca publikacji:

Monografia zostanie wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL, które zostało ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r., który dostępny jest >>tutaj<<.

Zgłoszenie rozdziału:

• w formularzu rejestracji uczestnictwa należy zaznaczyć deklarację chęci opublikowania rozdziału w monografii naukowej;

• dostarczyć do biura Fundacji TYGIEL (ul B. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin) oświadczenie autorów z oryginalnymi podpisami wszystkich współautorów pracy oraz takim samym tytułem jaki został podany w przesłanej wersji elektronicznej. Na kopercie proszę dopisać nazwę wydarzenia. (druk Oświadczenia Autorów do pobrania >>tutaj<<);

• przesłać mailowo na adres rozdział zgodny z ustalonym wzorem formatowania: przypisy końcowe; (UWAGA, prosimy o korzystanie z aktualnej wersji do pobrania >>tutaj<<);

• uwzględnić ewentualne wskazówki edytorskie i techniczne wskazane przez Organizatora.

Autorzy są zobligowani do przesłania pracy zgodnie z datą podaną na stronie wydarzenia w zakładce Terminy. W przypadku wystąpienia opóźnień w przygotowaniu rozdziału, skutkujących nieprzesłaniem rozdziału w terminie, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy w celu podjęcia indywidualnych ustaleń. Niedotrzymanie terminu może spowodować opóźnienie w publikacji.

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Wystąpienie online nie jest łatwe i często bywa stresujące nawet dla profesjonalistów. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa kilka wskazówek, których wdrożenie pozwoli na jeszcze bardziej owocny udział poprzez zwiększenie komfortu osoby prezentującej jak i pozostałych uczestników.

Zachęcamy do zapoznania się z >>tym<< materiałem, który jest dostępny także w zakładce Pobieranie.

Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz rejestracji uczestnictwa.

Przedłużona tura rejestracji trwa do 14 lutego 2024 r.
Rejestracja uczestnictwa w Konferencji -> kliknij tutaj

Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienia ustne są zobligowani zarejestrować jego tytuł i abstrakt w formularzu rejestracji tytułów i abstraktów.
Rejestracja tytułów i abstraktów wystąpień -> kliknij tutaj

Rejestracja uczestnictwa -> kliknij tutaj

Rejestracja tytułów wystąpienia i abstraktów > kliknij tutaj

  Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

  e-mail:

  tel.: 733 933 ...

  ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin

  NIP: 946-26-49-975
  REGON: 061730828
  KRS: 0000524667

  Konto bankowe PL – mBank:
  70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
  EUR account: PL02 1140 2004 0000 3312 1237 8057
  USD account: PL08 1140 2004 0000 3712 1253 7124